Wijzigingen in Spelio 3

 • Versie 3.05.5
  • U kunt nu in de configuratie instellen welke betalingswijze Spelio moet voorstellen bij het toevoegen van nieuwe klantbetalingen. In de vorige versie stelde Spelio altijd "contant" voor.
  • Via de afdrukinstellingen kunt u nu aangeven of Spelio in kleur (meestal rood) weergegeven tekst ook in kleur moet afdrukken . In de vorige versies drukte Spelio tekst altijd zwart af.
  • Bij het versturen van mail via de functie "Email versturen" stopt Spelio niet meer automatisch met het versturen als een emailadres geweigerd wordt.
 • Versie 3.05.4
  • Het is nu mogelijk uw eigen betalingswijzes te beheren via Beheer overig, Betalingswijzes.
  • Via de emailfunctie (Overige functies, Emails) kunt u nu een mail versturen aan klanten die voor een instelbare datum artikelen moeten inleveren.
  • In alle tabellen in Spelio kunt u zoeken in de tekst door de zoektekst in te typen. De vorige versie van Spelio zocht automatisch in de hele tekst. Nu kunt u instellen of u wilt dat Spelio in de hele tekst zoekt of alleen vanaf het begin.
  • Als de abonnementen opgenomen waren op de afdruk van de klantlijst, werden onterecht ook verwijderde abonnementen getoond. Dit is opgelost.
 • Versie 3.05.2
  • Bij het intypen van tekst in de tabellen zocht Spelio alleen vanaf het begin van de itemtekst. In de nieuwe versie zoekt Spelio overal in de itemtekst. Dit geldt voor alle tabellen in Spelio.
  • Bij gebruik van de eenvoudige weergave bij lenen, werd de artikellijst leeggemaakt bij het aanpassen van het aantal leenperiodes. Dit is verholpen.
 • Versie 3.05.1
  • Bij het controleren van onderdelen is een nieuw veld toegevoegd om aan te geven dat het onderdeel defect is. Dit wordt ook weergegeven in het overzicht missende onderdelen.
  • Per gebruiker kan nu ingesteld worden of deze meldingen met bijbehorende snelkoppelingen naar overzichten wil zien op het hoofdscherm (waar het logo staat). Mogelijkheden: te late uitleningen, op te halen vasthoudingen, verlopen abonnementen en openstaande bedragen.
  • Er kunnen nu drie verschillende keuzes gemaakt worden bij "Maximaal aantal gelijktijdig te lenen artikelen" in de uitleenvoorwaarden van de abonnementsoorten. Hier was eerder slechts één keuze mogelijk. Nu kan bijvoorbeeld zowel een maximaal aantal als een maximaal aantal per kind ingesteld worden. De meest beperkende instelling wordt gebruikt.
  • (Uitbreiding Bediening met een barcodescanner)
   De vrije velden die ingesteld zijn bij artikelen kunnen nu ook opgenomen worden op de streepjescodes van artikelen. Idem voor de vrije velden van klanten op de streepjescodes van abonnementen.
  • Het was onterecht toch mogelijk artikelen te lenen aan een klant bij wie het vinkje "Nieuwe reservering en uitlening blokkeren" aan staat. Dit is opgelost.
  • In specifieke omstandigheden kon een foutmelding optreden bij het klikken op de knop Betaald bij leenfuncties. Dit is opgelost.
 • Versie 3.05.0
  • Net als bij afbeeldingen is het nu ook mogelijk documenten uit te sluiten bij het maken van een backup. Zowel bij een handmatige backup als bij een automatische backup (Configuratie, Instellingen, Algemeen, Backups).
  • Ook bij het ophalen van een vasthouding kan nu het aantal leenperiodes ingesteld worden.
  • De lijsten met de mappenstructuur bij het maken en terugzetten van backups werden te vaak ververst. Dit is verbeterd. Ook zijn de lijsten breder gemaakt voor duidelijker weergave.
 • Versie 3.04.9
  • Naast de mogelijkheid om afbeeldingen te koppelen aan artikelen is nu de optie om documenten (bv. handleidingen) te koppelen toegevoegd. De documenten worden net als de afbeeldingen opgeslagen in de database van Spelio.
  • In het artikelbeheer is het veld "Manier van uitlenen" toegevoegd met de opties: Uitleenbaar, Altijd uitleenbaar en Nooit uitleenbaar.
   Deze optie vervangt het vinkje "Kan altijd geleend worden". Artikelen met optie "Uitleenbaar" volgen de uitleenvoorwaarden van de abonnementsoort. Dit zal voor het merendeel (of zelfs alle) artikelen de gewenste optie zijn. "Altijd uitleenbaar" betekent dat het artikel altijd extra geleend kan worden en dus niet meetelt voor de uitleenvoorwaarden van het abonnement. "Nooit uitleenbaar" is voor artikelen die om andere redenen dan het uitlenen in Spelio zijn ingevoerd. Deze artikelen worden verborgen tijdens leenfuncties, in het overzicht beschikbaarheid en in het periode-overzicht.
 • Versie 3.04.8
  • Sinds versie 3.04.1 is het mogelijk het aantal leenperiodes in te stellen bij uitlenen. Nu kan de standaard hiervoor ingesteld worden in de configuratie (Configuratie, Instellingen, Lenen, Artikelpagina).
  • (Uitbreiding Bediening met een barcodescanner)
   In het overzicht beschikbaarheid (Overzichten, Actueel, Beschikbaarheid) kan nu de scanner gebruikt worden om artikelen te selecteren.
  • Door een fout bij het afsluiten van de functie Uitlening wijzigen, kon hierna een foutmelding optreden bij leenfuncties. Dit is opgelost.
 • Versie 3.04.7
  • Op de afdruk van lijsten en overzichten wordt nu onderaan het aantal items in de lijst geprint.
  • Het was tot nu toe niet mogelijk items uit het overzicht missende onderdelen te verwijderen, behalve door ze te melden als teruggevonden. Omdat het regelmatig voorkomt dat een onderdeel niet teruggevonden wordt, maar het wel wenselijk is dit te verwijderen uit het overzicht, is dit nu mogelijk via het nieuwe tabblad Missende onderdelen onder artikelbeheer.
  • Het opslaan van wijzigingen in emailteksten (Configuratie, Emailinstellingen, pagina Emailteksten) gaf een foutmelding. Dit is verholpen.
  • De breedte van de streepjescode van een abonnement werd onterecht gelezen uit de breedte-instelling van streepjescodes voor artikelen. Dit is opgelost.
  • De knoppen Nu betalen en Nu uitlenen in het klantbeheer gaven in sommige situaties een foutmelding. Dit is verholpen.
 • Versie 3.04.6
  • Door dit vinkje aan te zetten, kan het artikel altijd uitgeleend worden, ook als dit volgens de uitleenvoorwaarden van het abonnement niet mag. Bedoeld voor artikelen die mee uitgeleend worden met een ander artikel.
  • De minimale waarde van Aantal strippen per uitlening (bij artikelen) was 1, en is nu gewijzigd naar 0. Hierdoor is het mogelijk een artikel uit te lenen zonder dat het strippen kost. Bedoeld voor artikelen die mee uitgeleend worden met een ander artikel.
 • Versie 3.04.5
  • Het nieuwe wachtwoord wordt alleen bij nieuwe installaties gebruikt. De wijziging was nodig om tegemoet te komen aan systemen met heel strenge wachtwoordregels.
 • Versie 3.04.4
  • Onder Lenen is een nieuw menu-item toegevoegd: Uitlening wijzigen. Hiermee kan handmatig de haal- en retourdatum van een uitlening aangepast worden. De uitlening kan niet in de toekomst gezet worden en mag niet overlappen met andere uitleningen van hetzelfde artikel.
  • Het veld Volgorde is toegevoegd bij de instellingen van artikelonderdelen (Artikelbeheer, Artikelen, Onderdelen). Hiermee kan een onderdeel direct op een specifieke plek in de onderdelenlijst geplaatst worden. Dit is vooral nuttig bij heel lange onderdeellijsten. De pijlen om het onderdeel één plaats omhoog of omlaag te plaatsen, blijven natuurlijk.
  • Er is een nieuwe configuratie-optie waarmee ingesteld kan worden of de omschrijving bij een klantbetaling verplicht is. U vindt deze instelling onder Configuratie, Instellingen, Betalingen.
  • Er is een nieuwe configuratie-optie waarmee ingesteld kan worden of het voorstel voor de omschrijving van een klantbetaling op de naam van de klant moet worden gezet of niet. U vindt deze instelling onder Configuratie, Instellingen, Betalingen.
  • Er is een nieuwe configuratie-optie waarmee ingesteld kan worden dat altijd de volledige leenperiode berekend moet worden - ook als het abonnement gedurende deze periode afloopt. U vindt deze instelling onder Configuratie, Instellingen, Lenen, Artikelpagina.
  • Onder de gebruikersrechten van de leenfuncties (Uitlenen e.d.) is een nieuwe optie toegevoegd: Verschuldigde bedragen en tegoeden toevoegen. Hiermee wordt bepaald of de gebruiker op de betalingspagina aan het einde van de leenfunctie, naast betalingen ook verschuldigde bedragen en tegoeden (bv. Verschuldigd boete) mag toevoegen. Normaal gesproken is dit nodig. Dit is bv. wel nuttig als de missende onderdelen niet bijgehouden worden via Spelio, terwijl de hierbij men de hierbij horende boete wel wil kunnen invoeren. De instellingen vindt u via Beheer overig, Gebruikers, Menu.
  • Voortvloeiend uit het vorige punt: in de configuratie kunnen de verschuldigde bedragen en tegoeden nu ook aangevinkt worden in de keuzelijsten bij betalingen. Zie Configuratie, Instellingen, Betalingen, Keuzelijsten.
  • (Uitbreiding Adresstickers van klanten afdrukken)
   Naast de klantnaam en het adres wordt nu ook de pascode van het abonnement van de klant in de tabel getoond.
  • Bij meerdere keren hetzelfde artikel verlengen werd de voorgestelde leenprijs steeds verdubbeld. Dit is verholpen.
 • Versie 3.04.3
  • Bij het wisselen van printer werden niet altijd de bij de printer horende instellingen geladen. Dit is opgelost.
 • Versie 3.04.1
  • Mogelijkheid om tijdens het uitlenen in te stellen voor hoeveel leenperiodes het artikel geleend wordt. Op deze manier wordt het artikel als het ware meteen één of meerdere keren verlengd.
  • Bij de categorie-instellingen van abonnementsoorten kunnen nu maximaal vijf i.p.v. drie categorieën gekozen worden.
 • Versie 3.03.8
  • Nieuwe configuratie-opties toegevoegd waarmee ingesteld kan worden dat Spelio bij het afsluiten een backup maakt in een vaste map.
  • Er is een uitgebreide functie toegevoegd voor het versturen van emails vanuit Spelio (Overige functies, Emails versturen). Deze functie kan gebruikt worden voor het versturen van herinneringsmails bij te laat inleveren, op te halen vasthoudingen of om een algemene mail aan een klant of groep klanten te sturen. De bijbehorende instellingen vindt u onder Configuratie, Emailinstellingen, Emailteksten.
  • In de dialoog voor het afdrukken van artikelonderdeellijsten kunnen nu meerdere artikelen gelijktijdig geselecteerd worden. De onderdeellijsten worden vervolgens tegelijk naar de printer gestuurd. Op deze manier hoeft niet voor elke onderdeellijst apart de dialoog gestart te worden.
  • Zie item hierboven: zelfde functionaliteit is ook toegevoegd bij het afdrukken van abonnementen.
  • Onder Overzichten, Actueel is een overzicht toegevoegd waarin alle reserveringen getoond worden.
  • In het betalingsoverzicht is een nieuwe pagina toegevoegd die de betalingen en verschuldigde bedragen van n klant in een bepaalde periode toont. Dit overzicht kan afgedrukt (en gemaild) worden en zo gebruikt worden als betalingsbewijs voor de klant.
  • Naast de knop voor afdrukken is een knop toegevoegd waarmee de emaildialoog geopend wordt.
  • Bij een abonnementsoort kan nu ingesteld worden dat klanten met een abonnement van deze soort nooit boete hoeven te betalen bij te laat inleveren.
  • De melding dat een artikel vastgehouden is voor een bepaalde klant wordt nu ook getoond bij het verwijderen van de actieve vasthouding van het artikel (als er een vasthouding is van hetzelfde artikel voor een andere klant).
  • (Uitbreiding scanners)
   Via Configuratie, Afdrukinstellingen kunnen nu eigen streepjescodevellen met Spelio-codes (Uitlenen, Verder, Ok, e.d.) gedefinieerd en afgedrukt worden.
  • (Uitbreiding Adresstickers)
   De dialoog voor het afdrukken van adresstickers bevat nu de optie om alleen stickers van klanten met een geldig, een verlopen of geen abonnement te printen.
  • Als de aanschafdatum of aanschafprijs als eerste kolom gekozen werd bij afdrukken van de artikellijst was de volgorde van de lijst niet juist. Er werd gesorteerd op alfabet i.p.v. op datum of bedrag.
 • Versie 3.03.7
 • Versie 3.03.6
  • De berekening van de extra te betalen abonnementskosten bij het achteraf wijzigen van de abonnementsoort van een abonnement is verbeterd.
  • Bij het toevoegen van een afbeelding bij een artikel of klant kon een bestandsnaam ingetypt worden die niet bestond. Dit veroorzaakte een foutmelding. Dit is nu niet meer mogelijk.
  • Bij het wijzigen van een roosterperiode van een medewerker die ondertussen geen medewerker meer is, verscheen een foutmelding. Dit is opgelost.
  • Als Spelio zeer snel na elkaar gestart werd op meerdere computers, kon het automatisch verlengen van abonnementen op beide pc's verwerkt worden. Dit is niet meer mogelijk.
 • Versie 3.03.5
  • Er is een online database aangelegd met gegevens van artikelonderdelen van verschillende speelotheken. Vanuit deze database kunt u artikelonderdelen overnemen. Dit kan, vooral bij artikelen met veel onderdelen, veel tijdwinst opleveren! U vindt de functie via Artikelbeheer, Artikelen, pagina Onderdelen, knop Onderdelen importeren.
   Voor deze functie hebt u een internetverbinding nodig.
 • Versie 3.03.4
  • Op de afdruk Artikellijst en Artikelonderdelenlijst kan nu de naam van de prijsgroep opgenomen worden (Configuratie, Afdrukinstellingen, Lijsten/overzichten).
  • Een afwijkend ingestelde leenperiode voor een categorie bij een bepaalde abonnementsoort werd niet verwerkt bij uitlenen. Het artikel kon dus gewoon gedurende de normale leenperiode geleend worden. Dit is verholpen.
  • De knoppen 'Nu uitlenen' en 'Nu betalen' in het klantbeheer gaven een foutmelding. Dit is verholpen.
  • Bij leenfuncties kon in specifieke situaties een foutmelding optreden als gebruik gemaakt werd van de eenvoudige weergave bij lenen. Dit is opgelost.
 • Versie 3.03.3
  • Het wijzigen van de leenprijs van een artikel was niet meer mogelijk sinds het toevoegen van prijsgroepen (versie 3.03.1). De leenprijs werd automatisch op 0 gezet. Dit is opgelost.
  • Bij hersorteren van het overzicht Te late uitleningen door op een kolom te klikken werden alle uitleningen getoond i.p.v. alleen de te late. Dit is verholpen.
 • Versie 3.03.2
  • Bij het toevoegen van een betaling die standaard op 'betaling leenprijs' moet staan, kon als type een zelf aangemaakt transactietype voorgesteld worden. Dit is opgelost.
 • Versie 3.03.1
  • Onder artikelbeheer vindt u een nieuw menu-item Prijsgroepen. Hiermee kunt u een naam koppelen aan een bepaalde leenprijs. Elk artikel kunt u indelen in een prijsgroep. Op deze manier kunt u gemakkelijk de leenprijs van een hele groep artikelen aanpassen.
  • Onder het menu Lenen vindt u een nieuw menu-item Artikel zoeken. Dit is dezelfde zoekfunctie die u ook kunt openen tijdens het uitlenen.
  • In vorige versies berekende Spelio altijd 1 strip voor 1 artikel (alleen van toepassing bij een strippenkaart-abonnement). Vanaf nu is het aantal strippen instelbaar via het nieuwe veld 'Aantal strippen per uitlening' in het artikelbeheer.
  • Naast de tabel met klantgegevens is in het klantbeheer een tabel met pascodes toegevoegd. U kunt de klant nu dus ook selecteren via zijn pascode. De pascodetabel kan getoond worden d.m.v. het vinkje 'Pascodes tonen' of via de optie 'Pascodes in klantbeheer standaard tonen' (Configuratie, Instellingen, Klantbeheer).
  • De functie van de Betaald-knop bij lenen is uitgebreid. Het is nu ook mogelijk hiermee alles te betalen i.p.v. alleen de laatste verschuldigde bedragen. U stelt dit in via Configuratie, Instellingen, Lenen, Betalingspagina, functie van Betaald-knop.
  • Het is nu mogelijk de abonnementsoort van een al opgeslagen abonnement te wijzigen. Bij het te betalen dag wordt de prijs van het nieuwe abonnement verrekend met de prijs van het oude abonnement.
  • Bij het afdrukken van de klantlijst kunt u nu de gewenste klantcategorie kiezen, i.p.v. alleen het klanttype.
  • Overal waar een emailadres getoond wordt, is een knop toegevoegd waarmee een email gestuurd kan worden naar dit adres.
  • In verschillende overzichten zijn kolommen toegevoegd voor de telefoonnummers en emailadressen van de klant. Een email sturen aan het emailadres kan door rechts te klikken op het adres en vervolgens te kiezen voor Email versturen.
  • D.m.v. de nieuwe optie 'Onderdelen later controleren standaard ingeschakeld' (Configuratie, Instellingen, Lenen, Artikelpagina) kunt u ervoor zorgen dat bij inleveren standaard gekozen wordt voor later controleren.
  • In vorige versies werden de te late uitleningen in het Dagoverzicht alleen getoond bij vandaag of eerder. Nu is het ook mogelijk te late uitleningen bij een weergavedatum in de toekomst te tonen.
  • De geselecteerde rij wordt nu bij alle overzichten onthouden bij sorteren op een andere kolom.
  • Overal waar het label 'huur' gebruikt werd, is dit veranderd in 'leenprijs'.
  • De laatste verlengdatum van een abonnement wordt nu getoond in het klantbeheer.
  • Voor de duidelijkheid is de tekst 'Gereserveerde artikelen' toegevoegd bij het ophalen van een vasthouding / reservering.
  • De koptekst werd toch geprint bij de artikelonderdelenlijst ookal was ingesteld dat dit niet moest gebeuren. Dit is opgelost.
  • Als een klant bij het terugvinden van een artikelonderdeel geen recht had op restitutie van de boete, werd dit bedrag toch toegevoegd als tegoed. Dit is opgelost.
  • Een vastgehouden artikel kon onterecht toch geleend worden door een andere klant. Deze fout is ontstaan in versie 3.02.3 en is nu verholpen.
  • Als er geen nieuwe betalingen waren ingevoerd en geen nieuwe verschuldigde bedragen waren ontstaan, printte Spelio als saldo op de bon het bedrag van het begin van de dag i.p.v. van nu. Dit is verholpen.
 • Versie 3.03.0
  • Het is nu mogelijk de artikelonderdelen toe te voegen op de bon (bij uitlenen, inleveren, e.d.). Dit kunt u instellen via Configuratie, Afdrukinstellingen, Bonnen.
  • In bepaalde situaties werden niet alle vastgehouden artikelen afgedrukt. Dit is opgelost.
 • Versie 3.02.9
  • Bij het aanmaken van een nieuw abonnement in januari als de abonnementsoort een vaste afloopdag had, kon een foutmelding optreden. Deze is verholpen.
  • De boeteperiode (in artikelbeheer en configuratie) kon ingesteld worden op 0 weken. Dit is verholpen.
 • Versie 3.02.8
  • In specifieke situaties kon de retourdatum terechtkomen op een gesloten dag (geen vakantiedag). Dit is verholpen.
 • Versie 3.02.7
  • Bij voor de tweede keer openen van het klantbeheer kon een foutmelding optreden. Deze is verholpen.
 • Versie 3.02.6
  • Bij alle functies wordt de eerste tabel direct actief. Bij leenfuncties betekent dit dat u direct kunt beginnen met typen. Ook als u naar een volgende stap gaat (bv. van klant selecteren naar artikelen selecteren) wordt de juiste tabel actief gemaakt.
  • Naast dubbelklikken is het nu ook mogelijk bij leenfuncties de keuze voor een klant of artikel te bevestigen met Enter.
  • Alle gezinnen, Alle individuen en Alle organisaties zijn toegevoegd als klantcategorien.
  • Met deze optie kunt u instellen welke klantcategorie standaard geselecteerd wordt in het klantbeheer (Configuratie, Instellingen, Klantbeheer).
  • Met de optie Automatisch aanvullen gebruiken bij artikelonderdelen, kunt u de woordenboekfunctie aan of uit zetten (Configuratie, Instellingen, Artikelbeheer).
  • Getallen, bedragen e.d. worden nu in tabellen op het scherm ook rechts uitgelijnd, net als op de afdruk.
  • Als een klant nog een bedrag moet betalen wordt dit op de betalingspagina nu in rood weergegeven.
  • Op de instelbare afdrukken (zoals artikelonderdelenlijst) kan nu een eigen tekst opgenomen worden (Configuratie, Afdrukinstellingen, Lijsten / overzichten, pagina Overige gegevens).
  • Op de afdruk van het betalingsoverzicht werd altijd het eindsaldo en de datum van vandaag geprint i.p.v. de ingestelde datum. Dit is opgelost.
  • Als snel getypt werd, kon Spelio tekens achter het voorgestelde woord plaatsen bij het automatisch aanvullen van artikelonderdelen. Dit is verholpen.
 • Versie 3.02.5
  • Inlogprobleem opgelost als gebruiker zelfde naam had gewiste gebruiker
 • Versie 3.02.4
  • Onder Overzichten vindt u een nieuw menu-item: Extra overzichten. Hier kunnen verschillende overzichten getoond worden afhankelijk van de gegevensbestanden die u invoert via Configuratie, Instellingen, Extra overzichten.
   Beschikbare extra overzichten vindt u hier.
   Met een Pluscontract kunt u per jaar max. 3 extra overzichten aanvragen.
  • Standaard verlengt Spelio te late uitleningen vanaf vandaag en uitleningen met een retourdatum in de toekomst, vanaf de retourdatum. Met deze nieuwe optie kunt u instellen dat altijd verlengd moet worden vanaf vandaag (Configuratie, Instellingen, Lenen, Optie 'Bij verlengen voor retourdatum').
  • Het is nu mogelijk witregels toe te voegen op de afdruk Artikelonderdelenlijst. Dit doet u door in het artikelbeheer bij de gewenste onderdelen aan te geven dat een witregel voor dit onderdeel moet worden opgenomen.
  • Bij een erg traag netwerk kan de printdialoog van Spelio achter het hoofdscherm geplaatst worden. Hiervoor is een oplossing ingebouwd. Neem contact met ons op voor meer informatie.
  • In versie 3.02.3 is met het oplossen van een bug een fout geintroduceerd m.b.t. beschikbaarheid. Dit is verholpen.
 • Versie 3.02.3
  • Er is een nieuw overzicht toegevoegd onder Overzichten, Actueel: Overzicht reparaties. U vindt hier een lijst van alle artikelen die momenteel in reparatie staan.
  • In enkele tabellen was het typen van tekens waarna Spelio het juiste item zocht, nog niet mogelijk. Dit gold o.a. voor het Overzicht Uitleningen. Dit is aangeschakeld, waardoor typen nu in alle tabellen mogelijk is.
  • De boeteberekening van Spelio is op een klein punt aangepast. Er wordt nu altijd gerekend met hele boeteperiodes, waardoor er geen verschil meer is tussen het instellen van boete per week en per 7 dagen.
  • Als er een vasthouding was ingevoerd op een abonnement, werd deze meegeteld bij het bepalen hoeveel artikelen er geleend mogen worden. Aangezien dit niet terecht was, is dit gewijzigd.
  • Bij het verwijderen en opnieuw toevoegen van de artikeltabel van de uitleenbon werd dit niet juist opgeslagen, waardoor de tabel niet meer geprint werd. Dit is verholpen.
 • Versie 3.02.2
  • Er is een nieuwe optie toegevoegd in Configuratie, Afdrukinstellingen, Lijsten / overzichten, Artikelonderdelenlijst: Breedte onderdelentabel. Hiermee kunt u instellen of de onderdelentabel de volledige paginabreedte moet worden (standaard) of aangepast moet worden aan de langste onderdeelnaam.
  • Bij selecteren van de onderste regel in de betalingentabel bij uitlenen en vervolgens klikken op de knop Betaald, gaf Spelio een foutmelding. Dit is verholpen.
 • Versie 3.02.1
  • (Uitbreiding Bediening met een barcodescanner)
   Het ophalen van een reservering/vasthouding kan nu ook met de scanner.
  • In enkele specifieke situaties konden foutmeldingen optreden in het klantbeheer. Dit is verholpen.
 • Versie 3.02.0
  • Bij het klikken op afdrukken vanuit het klantbeheer wordt nu de abonnementspagina voorgeselecteerd i.p.v. de klantlijstpagina.
  • Bij overige betalingen wordt nu het begin- en eindsaldo getoond, net als in het betalingsoverzicht.
 • Versie 3.01.9
  • Als ingesteld was dat de afbeelding van de ontwikkelingsgebieden moest worden opgenomen op de afdruk artikelonderdelen en er geen ontwikkelingsgebieden bij het artikel ingesteld waren, kon dit een foutmelding opleveren. Dit is opgelost.
 • Versie 3.01.8
  • Bij wijzigen van de printerinstellingen werd het document niet altijd juist berekend.
 • Versie 3.01.7
  • Memo's kunnen nu gekoppeld worden aan artikelen, klanten en abonnementen en er kan aangegeven worden dat een memo verwerkt is. Bij uitlenen worden niet verwerkte memo's getoond.
  • (Uitbreiding Bediening met een barcodescanner)
   De breedte en hoogte van de streepjescode op de afdruk artikelonderdelen kan nu apart ingesteld worden.
  • Bij wijzigen van de abonnementsoort werd het abonnementsgeld niet verminderd bij een kortere periode. Dit trad dus alleen op bij werken met een vaste afloopdatum.
 • Versie 3.01.6
  • Alleen bij het invoeren van het allereerste abonnement trad een foutmelding op
 • Versie 3.01.5
  • Het verkeerd weergegeven beginsaldo dat in versie 3.01.2 opgelost was, bleek nog steeds onjuist op de afdruk. Dit is nu ook verholpen.
  • Bij het ophalen van gereserveerde artikelen werd de huurperiode onterecht teruggezet op de standaard periode. Bovendien werd de huur niet berekend. Beide is opgelost.
 • Versie 3.01.4
  • Er is een configuratie-optie toegevoegd waarmee u de boete bij te laat inleveren gelijk kunt maken aan de huur van het artikel.
 • Versie 3.01.3
  • Als het niet lukt te verbinden met de database, geeft Spelio nu een uitgebreidere foutmelding.
  • De snelheid bij het opslaan van artikelen is verbeterd. Vooral bij gebruik van Spelio via het netwerk en veel afbeeldingen kon het opslaan traag zijn.
 • Versie 3.01.2
  • Er zijn beperkingen ingesteld voor de demoversie van Spelio 3: een maximum aantal bij lijsten, geen netwerkfunctionaliteit en backupfunctie, en een beperkte gebruiksduur.
  • Het beginsaldo van het betalingsoverzicht kon onjuist zijn, omdat hierin niet altijd de betalingen van de gehele startdatum meegenomen werden.
  • In sommige situaties werkte de controle op dubbele namen bij kinderen niet juist.
 • Versie 3.01.1
  • Als de huidige artikelcode begint met de categoriecode van de nieuw geselecteerde categorie, wordt geen nieuwe artikelcode toegewezen.
  • Er zijn twee configuratie-opties toegevoegd waarmee u kunt aangeven of de artikelcodes en pascodes van gewiste artikelen en abonnementen hergebruikt mogen worden.
  • (Uitbreiding Bediening met een barcodescanner)
   Bij het selecteren van artikelen of abonnementen voor het afdrukken van streepjescodes kan nu ook de Ctrl-toets gebruikt worden. Hiermee kunnen meerdere niet-opeenvolgende items geselecteerd worden.
  • (Uitbreiding Bediening met een barcodescanner)
   De configuratievinkjes waarmee de af te drukken gegevens onder streepjescodes kunnen worden ingesteld, werkten niet juist.
 • Versie 3.01.0
  • Abonnementen waarop niets geleend is, worden grijs weergegeven bij inleveren/verlengen. Bovendien is de volgende-knop bij deze abonnementen uitgeschakeld.
  • Verwijderde memo's werden onterecht toch getoond. Dit is opgelost.
 • Versie 3.00.9
 • Versie 3.00.8
 • Versie 3.00.7
 • Versie 3.00.6
 • Versie 3.00.5
 • Versie 3.00.4
 • Versie 3.00.3
 • Versie 3.00.2
 • Versie 3.00.1
 • Versie 3.00.0