Wijzigingen in Spelio

 • Versie 2.21.9
  • Elke gebruiker kan nu zijn eigen wachtwoord wijzigen via het nieuwe menu-item Wachtwoord wijzigen onder Configuratie.
  • Bij afdrukken vanuit het artikelbeheer bevat het eerste tabblad nu de artikelonderdelenlijst i.p.v. de artikellijst.
  • Doelgroepen kunnen nu opgenomen worden op de afdruk Artikelonderdelenlijst (Configuratie, Afdrukinstellingen, pagina Lijsten/overzichten).
  • De melding Op datum was dit artikel (niet) compleet kan nu verwijderd worden van de afdruk Artikelonderdelenlijst (Configuratie, Afdrukinstellingen, pagina Lijsten/overzichten).
  • Er is een nieuwe configuratieoptie waarmee u in een artikelcode na de categoriecode een spatie kunt opnemen (Configuratie, Opties, item Artikelbeheer).
  • In het onderdeel Abonnementgegevens kunt u nu aangeven dat u de afloopdatum van een abonnement wilt opnemen (Configuratie, Afdrukinstellingen, Bonnen).
  • In een specifieke situatie was het niet meer mogelijk de volgorde van artikelonderdelen te wijzigen. Dit is verholpen.
 • Versie 2.21.8
  • Bij fullscreen werken stond de betalingswijze-uitklaplijst in het betalingsoverzicht niet goed gepositioneerd.
 • Versie 2.21.7
  • Het logo dat in emails opgenomen wordt is nu gelijk aan het logo op het scherm i.p.v. het logo op afdrukken. Dit maakt alleen verschil als uw schermlogo bv. in kleur is en uw printlogo zwartwit.
 • Versie 2.21.6
  • Artikelen kunnen nu ook ingedeeld worden in ontwikkelingsgebieden (bv. taal, creatief, sociaal). Aan een ontwikkelingsgebied kan een icoontje (kleine afbeelding) gekoppeld worden. Op de afdruk artikelonderdelen kunnen gegevens van ontwikkelingsgebieden opgenomen worden.
  • Vrije velden (zelf toegevoegde velden) kunnen nu ook opgenomen worden op de afdruk artikelonderdelen.
 • Versie 2.21.5
  • Door middel van een nieuwe configuratieoptie is het nu mogelijk de uitleenmelding van artikelen ook te tonen bij inleveren en verlengen.
 • Versie 2.21.4
  • Het menu-item Kasboek is hernoemd naar Betalingsoverzicht. U kunt hier nu naast het overzicht van de contante betalingen ook een overzicht krijgen van de betalingen met andere betalingswijzen (op rekening, e.d.)
  • Er is een configuratie-optie toegevoegd waarmee u kunt aangeven dat de abonnementskosten verminderd moeten worden als de abonnementsperiode korter is (Configuratie, Optie, item Abonnementen). Dit treedt alleen op als u werkt met abonnementen met een vaste afloopdatum.
  • In de artikelonderdelendialoog (op te vragen bij uitlenen / inleveren) is de knop Afdrukken toegevoegd, zodat u direct een nieuwe afdruk kunt maken na het aanbrengen van wijzigingen.
   Ook is er een nieuwe afdrukinstelling waardoor standaard een afdrukdialoog getoond wordt als u wijzingen aanbrengt in artikelonderdelen.
  • (Uitbreiding Abonnementspassen)
   Het is nu mogelijk uw logo op te nemen op de abonnementspas.
 • Versie 2.21.3
  • Het menu-item emailinstellingen was nog niet opgenomen in de rechten van gebruikers.
 • Versie 2.21.2
  • Bij elke gebruiker kunt u nu een melding instellen die getoond wordt nadat deze persoon ingelogd heeft.
 • Versie 2.21.1
  • Grote toevoeging!: het is nu mogelijk te emailen vanuit Spelio. Alle bonnen, overzichten en lijsten die eerder alleen afgedrukt konden worden, kunnen nu ook gemaild worden.
  • (Uitbreiding Bediening met een barcodescanner)
   Bij de afdruk van de artikelonderdelen kan nu ingesteld worden waar de streepjescode geplaatst moet worden (bijvoorbeeld rechts boven of links onder).
  • Via de configuratie kan een melding ingesteld worden die getoond wordt bij het afsluiten van Spelio.
  • Het is nu mogelijk een abonnement op een vaste afloopdatum te laten aflopen (bijvoorbeeld 31 augustus, einde schooljaar). Dit stelt u in via het beheer van de abonnementsoorten.
 • Versie 2.21.0
  • (Uitbreiding Abonnementspassen)
   Abonnementspassen kunnen nu voor alle klanten afgedrukt worden, niet meer alleen voor individuklanten.
  • (Uitbreiding Abonnementspassen)
   Het is nu mogelijk de afloopdatum van het abonnement op de pas op te nemen.
 • Versie 2.20.9
  • Er zijn een aantal problemen (foutmeldingen) verholpen die alleen konden optreden als Spelio op meerdere computers gelijktijdig gebruikt werd.
 • Versie 2.20.8
  • Het is nu mogelijk de aanschafprijs van het artikel op te nemen op de afdruk artikelonderdelen.
  • (Uitbreiding Bediening met een barcodescanner)
   Het is nu mogelijk de streepjescode van het artikel op te nemen op de afdruk artikelonderdelen.
  • Bij de afdrukken van overzichten en lijsten kunt u nu kiezen of de kop hierop ook afgedrukt moet worden.
  • Op de betalingspagina na uitlenen, inleveren/verlengen en vasthouden wordt nu een knop Betaald getoond. Hiermee voegt u met één klik de betaling toe.
  • Spelio heeft een nieuw, moderner logo gekregen.
 • Versie 2.20.7
  • Onder het Overzicht abonnement wordt nu het aantal abonnement in de lijst getoond.
  • Een computer waar niet meer mee verbonden kon worden, werd toch meegeteld in het aantal gebruikers. Dit kon bv. een probleem opleveren bij het maken van een backup.
  • Bij het toevoegen van een afbeelding wordt nu gecontroleerd of het bestand bestaat.
 • Versie 2.20.6
  • Het is nu mogelijk de volgorde van de artikelonderdelen zelf te bepalen in het artikelbeheer. In oudere versies werden de artikelonderdelen altijd op alfabet gesorteerd.
 • Versie 2.20.5
  • Het Overzicht abonnementen kan nu ook gesorteerd worden op de kolom Laatste verlengdatum
 • Versie 2.20.4
  • De datum waarop een abonnement voor het laatst verlengd is, wordt vanaf deze versie onthouden door Spelio. U kunt dit gegeven inzien via Overzichten, Overzicht abonnementen.
  • Het is niet meer mogelijk abonnementsoorten te verwijderen waarvan nog abonnementen in gebruik zijn. Om te voorkomen dat er nieuwe abonnementen van een bepaalde soort worden uitgegeven, kunt u nu het vinkje Uitgeven van abonnementsoort blokkeren, gebruiken.
  • Met de instelling Totaal aantal artikelen dat geleend mag worden, bij abonnementsoorten, maakt u van een abonnement een strippenkaart. Deze instelling veroorzaakte regelmatig verwarring. Daarom is deze verplaatst naar het tabblad Uitleenvoorwaarden en voorzien van een toelichting.
 • Versie 2.20.3
  • Nieuw overzicht waarin alle abonnementen getoond worden of alleen de abonnementen die voor een bepaalde datum aflopen.
  • Het vinkje Toon afdrukdialoog na inleveren of verlengen is gesplitst in een vinkje voor inleveren en één voor verlengen.
 • Versie 2.20.2
  • Mogelijkheid toegevoegd om een artikellijst van een bepaalde doelgroep of leeftijdscategorie af te drukken.
 • Versie 2.20.1
  • Het nieuwe logo van Bytewings is op de binnenkomstpagina geplaatst.
 • Versie 2.20.0
  • Als u met meerdere pc's werkte, kon er een foutmelding optreden als beide pc's bezig waren met uitlenen. Dit is verholpen.
 • Versie 2.19.9
  • Bij klantbetalingen kunt u nu ook de betalingswijze (contant, automatische incasso, e.d.) instellen.
  • In het klantbeheer is een veld toegevoegd: Abonnementskosten betalen per automatische incasso. Als u dit vinkje aan zet, wordt met het verlengen van een abonnement (wat ook automatisch kan) direct de betaling toegevoegd bij de klant.
 • Versie 2.19.8
  • (Uitbreiding 'Bediening met een barcodescanner')
   In een specifieke situatie werd de naam van het artikel niet afgedruk onder de streepjescode terwijl hier wel voor gekozen was.
 • Versie 2.19.7
 • Versie 2.19.6
  • Als één afbeelding aan meerdere artikelen werd toegevoegd werd de afbeelding niet meer getoond.
 • Versie 2.19.5
  • Het lettertype van het menu is gewijzigd van Times New Roman naar het modernere Arial.
  • Bij het invoeren van veel afbeeldingen kon de foutmeling 'JPEG error 42' optreden. Dit is verholpen.
 • Versie 2.19.4
  • Met deze uitbreiding kunt u naast de door Spelio toegewezen barcodes ook zelf barcodes toewijzen aan abonnementen. Dit is nuttig als u abonnementspasjes krijgt aangeleverd waarop al een streepjescode aanwezig is.
 • Versie 2.19.2
  • In sommige omstandigheden gaf Spelio bij het opstarten de foutmeling 'Printer selected is not valid'. Dit is verholpen.
 • Versie 2.19.1
  • Mogelijkheid gemaakt de ingevoerde afbeeldingen van artikelen af te drukken op de artikelonderdelenlijst. Dit is instelbaar via de configuratie.
 • Versie 2.19.0
  • Bij categorie-eisen werd 'Maximaal aantal' weergegeven in plaats van 'Niet toegestaan' (als dit laatste was ingesteld).
 • Versie 2.18.9
  • Functionaliteit toegevoegd om afbeeldingen toe te voegen aan artikelen. Deze afbeeldingen kunnen opgevraagd worden bij het uitlenen.
 • Versie 2.18.8
  • Bij klanten die geen abonnement hebben verscheen tot nu toe in de lijst (Geen abonnement). Deze term is vervangen door (Zonder abonnement).
  • In het overzicht uitleningen is op de pagina 'Uitleningen per klant' de mogelijkheid toegevoegd om een periode in te stellen. Op deze manier kunt u de historie van uitleningen per klant nagaan.
 • Versie 2.18.7
  • Alleen in combinatie met de uitbreiding 'Indeling van artikelen in kasten' kon er een foutmelding optreden na het selecteren van de klant bij uitlenen.
 • Versie 2.18.6
  • In het Overzicht uitleningen had u al verschillende mogelijkheden voor het nazoeken van uitleningen. De mogelijkheid om alle uitleningen van een bepaald artikel op te zoeken, ontbrak echter nog. Deze gegevens vindt u nu op de pagina Uitleningen per artikel. Zo kunt u bijvoorbeeld zien of een bepaald artikel populair is in een bepaalde periode.
  • Onder het menu-item Financieel (dit heette in vorige versies: Betalingen) vindt u een nieuw overzicht: 'Opstaande bedragen'. In dit overzicht ziet u welke klanten nog geld verschuldigd zijn aan de speelotheek of juist nog geld tegoed hebben. Ook is hierin de datum van het laatste verschuldigde bedrag en de laatste betaling, opgenomen. Het overzicht kan afgedrukt worden.
  • Artikelen geleend zonder abonnement, werden in het 'Overzicht uitleningen', pagina 'Uitleningen per klant' onterecht getoond bij alle klanten die geen abonnement hebben.
 • Versie 2.18.5
 • Versie 2.18.4
 • Versie 2.18.3
 • Versie 2.18.2
 • Versie 2.18.1
 • Versie 2.18.0