Wijzigingen in Speels

 • Versie 3.08.9
  • In het nieuwe overzicht Beschikbaarheid kunt u opzoeken welke artikelen (en hoeveel hiervan) beschikbaar zijn in een bepaalde periode. Niet beschikbare artikelen kunnen verborgen worden en het is mogelijk de lijst alleen van een bepaalde categorie op te vragen.
   Het overzicht kan afgedrukt worden.
 • Versie 3.08.8
  • (Uitbreiding factureringssysteem)
   Volgorde van facturen in tabel omgedraaid, zodat nieuwste bovenaan staan i.p.v. oudste.
 • Versie 3.08.7
  • In specifieke situatie bij uitlenen van artikelsets kon btw-bedrag incorrect zijn. Dit is opgelost.
 • Versie 3.08.6
  • (gratis uitbreiding Automatisch ophalen)
   Bij inschakelen van de uitbreiding "Automatisch ophalen" na lange tijd gewerkt te hebben zonder deze uitbreiding werden niet alle reserveringen verwerkt. Dit is opgelost.
 • Versie 3.08.4
  • Het gebruik van marges bij de nieuwe uitbreiding "Emails versturen als pdf" is verbeterd.
 • Versie 3.08.3
  • In alle lijsten was het al mogelijk tekst te typen om zo het eerste item wat begint met de getypte tekst te selecteren. Nu wordt niet meer alleen vanaf het begin van de itemnaam gezocht op de tekst, maar overal in itemnaam. Dit vergemakkelijkt het zoeken.
  • (alleen in combinatie met uitbreiding Emailen)
   Met alleen de uitbreiding Emailen hebt u de mogelijkheid alles wat vanuit Speels geprint kan worden ook te mailen. Deze nieuwe uitbreiding voegt de optie toe om de inhoud van de mail (bon of overzicht) in een pdf-bijlage te plaatsen i.p.v. rechtstreeks in het emailbericht.
 • Versie 3.08.2
  • In de configuratie (Configuratie, Instellingen, Beheer, Artikelen) kunt u nu uw eigen tariefgroepen definiëren. Deze tariefgroepen vindt u vervolgens terug in het artikelbeheer en bij de leenfuncties. Op deze manier kunt u zelf bepalen welke en hoeveel verschillende prijzen u per artikel hanteert.
 • Versie 3.08.1
  • Bij leenfuncties en bij enkele overzichten is de mogelijkheid toegevoegd om tabellen te sorteren op verschillende kolommen door te klikken op de kolomtitel.
  • Bij leenfuncties is de mogelijkheid toegevoegd om te zoeken op bonnummer en uitleningnummer (laatste alleen bij gebruik van de uitbreiding Eigen uitleningnummer).
 • Versie 3.08.0
  • Het is nu mogelijk via de configuratie eigen markeringen te definieren (Configuratie, Instellingen, Reserveren/Uitlenen, Markeringen). Bij elke markering kunt u een weergavekleur instellen. Vervolgens kunt u een markering toewijzen aan een reservering of uitlening. Deze krijgt dan de kleur van de markering.
  • (Uitbreiding Eigen uitleningnummer)
   Bij gebruik van deze uitbreiding is het eigen nummer meer leidend gemaakt. Reserveringen en uitleningen worden nu o.a. gesorteerd op dit nummer i.p.v. op het bonnummer.
  • Door de recent toegevoegde mogelijkheid (3.07.5) de standaard huurperiode in te stellen 1 dag (zelfde dag retourneren als halen), kon de retourtijd nu voor de haaltijd staan. Dit is opgelost.
 • Versie 3.07.9
  • (Uitbreiding Eigen uitleningnummer)
   Gebruikt u deze uitbreiding dan is het invoeren van het uitleningnummer nu verplicht.
 • Versie 3.07.8
  • (Uitbreiding Bediening met een barcodescanner)
   In sommige situaties werd niet de juiste categorie artikelen getoond in de afdrukdialoog.
 • Versie 3.07.7
  • Met deze uitbreiding krijgt u de mogelijkheid een eigen uitleningnummer toe te kennen, naast het bonnummer dat Speels automatisch toewijst.
  • Via dit veld kunt u elke klant een eigen nummer geven.
  • Het is nu mogelijk d.m.v. een dubbelklik een reservering op te halen of een uitlening te wijzigen
 • Versie 3.07.6
  • Met deze nieuwe uitbreiding is het mogelijk reserveringen en uitleningen in te voeren, zonder muis en toetsenbord. U kunt zelf streepjescodes afdrukken van artikelen en klanten. Daarnaast ontvangt u een vel met vaste streepjescodes. Op het vel staan streepjescodes voor functies als reserveren, artikelen halen, verder, opslaan en getallen voor het invoeren van aantallen.
 • Versie 3.07.5
  • De betekenis van de standaard huurperiode is gewijzigd. 1 dag betekent nu: vandaag halen, vandaag terug. In vorige versies betekende 1 dag: vandaag halen, morgen terug.
  • Via een nieuwe configuratie-optie is het mogelijk artikelen een bepaalde periode na de retourtijd niet beschikbaar te stellen voor verhuur. U kunt dit gebruiken als artikelen opgehaald moeten worden of u rekening wilt houden met uitloop.
  • (Uitbreiding Emailen)
   Via een configuratie-instelling is het nu mogelijk het bonnummer van een uitlening standaard op te nemen in het onderwerp van de email.
   Met de uitbreiding Factureringssysteem is het ook mogeijk het factuurnummer op te nemen.
  • (Uitbreiding factureringssysteem)
   Op de factuur worden toeslagen en kortingen nu als aparte items vermeld, i.p.v. verrekend in de verschuldigde huur of verkoopprijs.
  • (Uitbreiding Factureringssysteem)
   Bij het wijzigen van een reservering of uitlening waarvoor al een factuur was aangemaakt, gaf Speels soms onterecht aan dat een creditfactuur gemaakt moest worden (als bedragen niet gewijzigd waren).
 • Versie 3.07.4
  • (Uitbreiding Emailen)
   Het is nu mogelijk het onderwerp en de extra tekst van een email te wijzigen bij versturen. Hierdoor kan een meer persoonlijke tekst ingesteld worden, i.p.v. de standaardtekst die in de configuratie ingesteld is.
  • (Uitbreiding Factureringssysteem)
   Het is nu mogelijk een herinnering te versturen van een factuur. De opmaak van de herinnering kan in de configuratie worden ingesteld.
 • Versie 3.07.3
  • Bij het versturen van mails is extra functionaliteit toegevoegd voor het inloggen op de mailserver. Hierdoor werkt het versturen van mails ook op nieuwere servers.
 • Versie 3.07.2
  • Bij berekening van korting of toeslag per eenheid (bv. km) werd op de bon het aantal niet juist weergegeven. Dit is verholpen.
 • Versie 3.07.1
  • (Uitbreiding Factureringssysteem)
   De datum- en tijdgegevens van de uitlening kunnen nu ook opgenomen worden op de factuur.
  • (Uitbreiding Factureringssysteem)
   In bepaalde situaties klopte het btw-bedrag op de factuur niet. Dit is hersteld.
 • Versie 3.07.0
  • I.v.m. de btw-verhoging van 19 naar 21% is functionaliteit toegevoegd om het btw-percentage in Speels te wijzigen.
 • Versie 3.06.9
  • Tot nu toe kende Speels per artikel slechts 1 prijs, nu kan bij elk artikel de ophaal-, bezorg- en verzorgprijs worden ingesteld. Bij het reserveren en uitlenen kunt u aangeven welke prijs berekend moet worden.
  • (Uitbreiding Financieel systeem)
   In de configuratie (Configuratie, Instellingen, Betalingen) kan aangegeven worden dat verschuldigde bedragen (huur, borg, verkoopprijs) al berekend moeten worden bij reserveren, i.p.v. bij ophalen.
   Dit betekent dat ook facturen (uitbreiding Factureringssysteem) al geschreven kunnen worden na het reserveren.
  • Boven elke artikellijst is een knop geplaatst waarmee geschakeld kan worden tussen weergeven op naam en weergeven op artikelcode. Dit maakt het mogelijk artikelen ook snel te zoeken op code.
  • Bij de datumgegevens op de afdruk van een bon wordt nu bezorgdatum en bezorgtijd geprint als ingesteld is dat de uitlening bezorgd moet worden. Idem voor haaldatum en haaltijd als ingesteld dat de uitlening gehaald moet worden.
  • De artikelcode kan nu opgenomen worden bij de artikelgegevens op een bon (of factuur). Dit stelt u in via Configuratie, Afdrukinstellingen, Profielen, item Artikelgegevens.
 • Versie 3.06.8
  • Er zijn meer mogelijkheden toegevoegd voor het bedienen van Speels met het toetsenbord. Bijvoorbeeld: met Ctrl+s kunt u opslaan en u kunt Enter gebruiken om items te selecteren. Via Configuratie, Instellingen, Snelkoppelingen kunt u ook toetscombinaties koppelen aan menu-items.
 • Versie 3.06.7
  • Bij huurartikelen, verkoopartikelen (uitbreiding) en artikelsets (uitbreiding) is de instelling Uitleenmelding toegevoegd. De uitleenmelding wordt getoond bij het reserveren of uitlenen van het betreffende artikel.
  • In de tabel met artikelgegevens op een bon kan nu een (lege) kolom opgenomen worden waarin u aantekeningen kunt maken. U stelt dit in via Configuratie, Afdrukinstellingen, pagina Profielen, item Artikelgegevens.
  • (Uitbreiding Factureringssysteem)
   Op de factuur kan nu de tabel met artikelgegevens opgenomen worden (net als op de bon). U stelt dit in via Configuratie, Afdrukinstellingen, pagina Profielen, profiel Factuur.
 • Versie 3.06.6
  • (Uitbreiding Emailen)
   Bijlages van de email konden bij wijzigigen in een specifieke situatie dubbel in de lijst komen.
 • Versie 3.06.5
  • Speels heeft een nieuw, moderner logo gekregen. Daarom zijn ook alle kleuren in het programma gewijzigd.
  • (Uitbreiding Emailen en Nieuwsbrieven)
   De controle op dubbele emailadressen van versie 3.06.4 is nu ook toegepast op nieuwsbrieven. De nieuwsbrief komt dus slecht eenmaal aan ook als het emailadres meerdere keren in de geadresseerden voorkomt.
 • Versie 3.06.4
  • U kunt er nu voor kiezen een contactpersoon van een organisatie als t.a.v. op te nemen in de adressering van de klant.
  • De door Speels opgebouwde adressering van een klant kan nu gewijzigd worden. Dit geldt zowel voor het gewone adres als voor het factuuradres.
  • (Uitbreiding Emailen)
   Een verwijderd bijlagebestand van een profiel (bv. email reservering) wordt nu in de Emailinstellingen toch getoond. U kunt het bestand dan ook in Speels verwijderen.
  • In de afdrukprofielen (bv. afdruk reservering) is het nu mogelijk bij Klantgegevens in venster, het factuuradres te tonen i.p.v. het gewone adres.
  • (Uitbreiding Emailen)
   Elke mail wordt nu slechts eenmaal verstuurd aan een emailadres in de geadresseerden, ook als het adres meerdere malen voorkomt.
 • Versie 3.06.3
  • (Uitbreiding Adresstickers)
   Vanuit de omzetstatistieken per klant kunt u nu ook adresstickers afdrukken van de klanten in de lijst.
  • (Uitbreidingen Klantstatistieken en Adresstickers)
   Vanuit de klantstatistieken kunt u nu ook adresstickers afdrukken van de klanten in de lijst.
 • Versie 3.06.2
  • (Uitbreiding Importeren klanten)
   Meerdere kleine verbeteringen in de functionaliteit van het importeren van klanten.
 • Versie 3.06.1
  • Deze uitbreiding maakt het mogelijk klanten te importeren vanuit Excel.
  • (Uitbreiding Nieuwsbrieven)
   Onder het Overzicht emailadressen wordt nu getoond hoeveel klanten er in de lijst staan.
  • De links van de uitbreidingen op de pagina Over Speels zijn aangepast.
 • Versie 3.06.0
  • (Uitbreiding Nieuwsbrieven)
   In dit overzicht kunt u opzoeken welke klanten (niet) in emailgroepen ingedeeld zijn en van welke klanten geen emailadres bekend is.
 • Versie 3.05.9
 • Versie 3.05.8
 • Versie 3.05.7
 • Versie 3.05.6
 • Versie 3.05.5
 • Versie 3.05.4
 • Versie 3.05.3
 • Versie 3.05.2
  • Op de pagina Over Speels stond nog het oude telefoonnummer van Bytewings. Dit is gewijzigd.
 • Versie 3.05.1
 • Versie 3.05.0
 • Versie 3.04.8
 • Versie 3.04.7
 • Versie 3.04.6
 • Versie 3.04.5